Zoveel water en toch zo weinig


Van al het water op aarde is 97% zout water en 3% zoet water. Van al het zoete water zit 79% in gletsjers, 20% diep onder de grond en 1 % als zoet oppervlaktewater. Van die ene procent zit 52% in meren, 38% in de bodem, 8% is waterdamp, 1% in rivieren en 1% in levende dingen. Levende dingen als mensen bestaan voor 70% uit water. Zoveel water … en toch problemen?

Een litertje meer of minderlopende waterkraan
De consumptie van water neemt jaarlijks toe. Iedere Nederlander verbruikt 134 liter water per dag, een Amerikaan 700 liter, maar een Senegalees 29 liter. Experts schatten dat een mens per jaar minimaal duizend liter water nodig heeft. Een druppelende kraan kan 75 liter water per dag verspillen. Tweederde van huishoudelijk water wordt in de badkamer gebruikt. Het doorspoelen van een toilet kost 34 liter water per dag, tandenpoetsen 5 liter. Een wasmachine gebruikt 50-60 liter per wasbeurt

Nederland is een waterland. Water is onlosmakelijk verbonden met ons ‘kikkerlandje’. Ons leven staat in het teken van waterbeheersing. Zonder de bescherming van duinen en dijken zouden grote delen van ons land onder water staan. Rivieren, meren en plassen worden gebruikt voor vrije tijd en vervoer. Water laat ons voedsel groeien en natuurgebieden kunnen niet zonder. Van die cruciale functie van water in ons leven zijn we ons lang niet altijd bewust.

Soms is er weer te weinig water in een gebied. Dan ‘ verdroogt’ het land. Dat gebeurt wanneer de grondwaterstand er zo laag is, dat de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) in dat gebied bedreigd wordt. Oorzaken van verdroging zijn bijvoorbeeld de landbouw die graag met een laag grondwaterpeil werkt. Maar ook de winning van drinkwater doet het peil zakken. En we wonen natuurlijk graag ook droog, dus voeren we het water snel af.

 

Tip

Water besparen met de DoucheCoach douchecoach
De gemiddelde Nederlander douchet 8,5 minuut. Dat kan best iets korter.
Een DoucheCoach, een zandlopertje wat u in de douche kunt ophangen, helpt u in 5 minuten te douchen. Dat bespaart zo’n 35 liter warm water per douchebeurt en per week al snel 240 liter. Met de DoucheCoach kunt u zo €40,- per jaar besparen op uw water- en gasrekening en een CO2 uitstoot gelijk aan 3,5 bomen.
Zou iedere Nederlander maximaal vijf minuten douchen, dan besparen we jaarlijks met elkaar 15 keer het IJsselmeer aan warm water.
Meer info: www.twinstone.nl

Tip

Water in de tuin
Nederlandse tuinkranen bevatten drinkwater en jaarlijks wordt in een tuin gemiddeld zo'n 2.200 liter van dit drinkwater gebruikt voor planten en gazon. Natuurlijk heeft uw tuin af en toe water nodig. Maar met een paar tips kunt u zowel besparen op drinkwater alsook op de hoeveelheid water die uw tuin nodig heeft.

  • Een regenton bespaart heel wat drinkwater als u dit water gebruikt voor planten water geven.buitenkraan
  • Geef de tuin in de zomer niet elke dag water, maar bijvoorbeeld één maal per week een flinke hoeveelheid. Daardoor ontwikkelen de planten langere wortels,  zodat ze dieper in de bodem water vinden. In droge tijden zult u dan minder water hoeven te geven.
  • Als u water geeft, doet u dit dan ’s morgens of ’s avonds, om te voorkomen dat veel water meteen verdampt.
  • Zet de tuinplanten op een goede plek. Een dorstige plant die graag in de schaduw staat, heeft in de zon wel erg veel zorg en water nodig.