"WE STAAN SAMEN VOOR EEN BETER MILIEU"

De heer Holman was tijdens de start van Eduochof wethouder van milieu. Hij heeft zich bijzonder ingezet voor de realisatie van Educohof.

“Emmen heeft mooie ambities op het gebied van duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling is een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar komen, voor zowel de mensen nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling is er één van evenwicht in hoe we om gaan met de aarde. Natuurlijk is Emmen ook maar een postzegel op de aardbol, maar we moeten het wel met z’n allen doen. Vandaar dat Emmen dat ook doet. Educohof is een prachtig middel om daar ondersteuning in te bieden. Samen met inwoners, bedrijven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties worden tal van activiteiten georganiseerd die er voor moeten zorgen dat er meer duurzame keuzes worden gemaakt.
De milieuthema’s waar Emmenaren in hun eigen centrum informatie over kunnen halen zijn energie, water, afval, lucht, duurzaam bouwen en over de waardevolle natuur in onze mooie natuurrijke gemeente.
De thema’s worden met fraaie tentoonstellingen en activiteiten onder de aandacht gebracht; zowel voor kinderen als volwassenen. Het centrum is er voor iedereen! Het centrum gaat ook activiteiten organiseren die in de wijken plaatsvinden of op de scholen.
Mijn ideaal is dat als mensen het centrum verlaten dat ze kunnen zeggen: ik heb nieuwe informatie gekregen die ik kan gebruiken en ik kom graag nog eens terug”.