Programmaraad Educohof

Educohof heeft een programmaraad. Deze heeft als doelstelling om bij te dragen aan de inhoudelijke programmering van het centrum voor de diverse doelgroepen. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd te adviseren over het jaar- en meerjarenprogramma.
De leden brengen vanuit hun professionele achtergrond veel deskundigheid en kennis mee en worden op persoonlijke titel benoemd.
De programmaraad is namelijk een onafhankelijke ‘denktank’ en een onafhankelijke raadgever bij de ontwikkeling van projecten, tentoonstellingen, evenementen, debatten, publicaties en dergelijke. Daarnaast attenderen de leden Educohof op belangrijke actuele ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid.

De Programmaraad van Educohof bestaat uit leden, afkomstig uit diverse sectoren. Niet alleen uit de natuur- en milieusector, maar ook uit het onderwijs, landbouw, wetenschap, gezondheidszorg, woningcorporaties en de bouw.

 

De Programmaraad komt gemiddeld eens in de twee maanden bijeen.

De leden van de programmaraad zijn:

Mevr. drs. A.F. Groenewold (voorzitter)
Directeur Area Reiniging
 

Mevr. H. Hof (secretaris)
Manager Educohof
 

Mevr. A. Bakker
Projectleider IVN Consulentschap
 

Dhr. R. Gengler
Beleidsadviseur gemeente Emmen klimaat/energie
 

Mevr. H. Langen
GGD Drenthe
 

Mevr. E. Stevens
Hoofd vastgoedbeheer woningcorporatie Domesta
 

Mevr. I. Maliepaard
Coaching
 

Dhr. G. Kruidhof
Boswachter VPR Staatsbosbeheer
 

Dhr. J. Vording
Directeur Simon Benus Bouw bv
 

Mevr. I. Louwrier
Dierenpark Emmen
 

Dhr. J. Sikken
Voorzitter LTO noord
 

Dhr. ir. G. Olsder
Docent werktuigbouwkunde Stenden Hogeschool