Schone lucht

Nederlandse maatregelen voor schone luchtco2 lucht


Nederland maakt een onderscheid tussen luchtkwaliteit en grootschalige luchtverontreiniging. Bij het beleid voor luchtkwaliteit gaat het vooral om maatregelen die voorkomen, dat mensen te veel van een bepaalde stoffen inademen (immissie). Bij grootschalige luchtverontreiniging houdt men zich vooral bezig met maatregelen om de uitstoot (emissie) van vervuilende stoffen te verminderen. Ook deze maatregelen verbeteren uiteindelijk de kwaliteit van de lucht. Beide soorten maatregelen zijn onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
 

Fijnstof verminderen

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Voor landbouwbedrijven zijn subsidies beschikbaar gesteld voor maatregelen om minder fijnstof uit te stoten. Ook is er een campagne voor het aanschaffen van roetfilters gestart. Een roetfilter is een poreuze wand die de uitlaatgassen doorlaat, maar roetdeeltjes tegenhoudt. De roetproductie bij dieselvoertuigen is dusdanig groot dat een filter in de regel na 600-1000 kilometer totaal gevuld is met roet.