Educohof, podium voor duurzame leefomgeving

Behalve een permanente basistentoonstelling over duurzaamheidsthema's zoals energie, water, biodiversiteit, lucht, bouwen en afval worden er een paar keer per jaar wisselende thema’s gepresenteerd over één specifiek onderwerp, in samenwerking met de partners van het centrum. Zo’n thema wordt van alle kanten belicht met (interactieve) tentoonstellingen, lespakketten voor de scholen en activiteiten in de wijken.

Het centrum werkt daarbij nauw samen met partners uit de regio die op een of andere manier betrokkenheid hebben met de genoemde milieuthema’s zoals bijvoorbeeld waterschappen, onderwijsinstellingen, afvalverwerkers, natuurverenigingen, enz.

Villa Lindenhof

Educohof is gevestigd in Villa Lindenhof, in het centrum van Emmen, direct naast de dierentuin. Villa Lindenhof is één van de oudste woningen in het centrum. In 2006 heeft de gemeente Emmen het rijksmonument aangekocht. Dit is de plek van het duurzaamheidscentrum Educohof.
 

Bij de inrichting van Educohof heeft de gemeente gesproken met een grote groep mensen die vanuit hun professionele achtergrond dagelijks te maken hebben met duurzaamheidsthema's. Behalve de inrichting en de thema's waar binnen Educohof aandacht aan besteed moet worden, is ook gesproken over wat Educohof zou moeten zijn en betekenen voor haar omgeving. De conclusie was dat Educohof meer moet zijn dan een centrum waar tentoonstellingen bekeken kunnen worden of waar leerlingen les kunnen krijgen over duurzaamheid. Educohof moet inspireren, uitdagen en het denken stimuleren over de wereld van morgen.

Educohof als inspiratiebron en kenniscentrum  voor jong en oud, voor bedrijven en organisaties, voor wijkverenigingen en scholen , voor elke bezoeker die bij ons binnenkomt.

Educohof is dus van iedereen!

Als u hier meer over wilt weten, kunt u bellen met Harriët Hof, manager Educohof. Telefoon 0591-685300