Biodiversiteit

Al het leven om ons heenvlinder

Biodiversiteit is al het leven om ons heen, in alle mogelijke soorten en vormen: dieren, planten en micro-organismen. Vaak praat men over “groen” of “natuur”, terwijl biodiversiteit bedoeld wordt. Veel meer dus dan alleen groen. Op dit moment zijn bijna vier miljoen ‘soorten’ op aarde bekend, waarvan zo’n 40.000 in Nederland. Maar waarschijnlijk zijn er in werkelijkheid vele miljoenen soorten op aarde. Een groot deel daarvan is dus nog onbekend. Mensen zijn afhankelijk van biodiversiteit omdat het de grondstoffen levert voor voedsel energie en wonen.
 

Ecosystemen

Naast alle verschillende soorten horen ook de zogenaamde ecosystemen (leefgebieden) binnen biodiversiteit. Leefgebieden waar die soorten voorkomen, bijvoorbeeld regenwouden, koraalriffen of savannen.

Bescherming soortenrijkdom in Nederlandecosysteem

De Nederlandse regering heeft een zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld en is bezig met de aanleg daarvan. Dit is een netwerk van natuurgebieden en zones, die deze gebieden met elkaar verbinden. Water, zoals de Waddenzee, valt hier ook onder. In 2018 moet 700.000 hectare daarvan klaar zijn. Met de realisatie hiervan kan soortenrijkdom in Nederland worden behouden.