Afval

Elk huishouden produceert afval. Denk aan verpakkingen, etensrestjes en versleten spullen. Afval ontstaat dus elke dag en overal. Jaarlijks wordt in de gemeente Emmen ongeveer 660 kilo afval per inwoner per jaar ingezameld, dat is een afvalberg van ruim 72 miljoen kilo.

Afval scheiden
In de gemeente Emmen wordt heel veel gedaan aan het scheiden van afval. Grijs en groen wordt al jarenlang gescheiden opgehaald door Area. In elke winkelcentrum kunt u uw glas kwijt in de glasbak, bij sommige winkelcentra staan verzamelbakken voor gebruikte (frituur)oliën en ook oud papier kan bijna in elke wijk ingeleverd worden.

Sinds 1 januari 2010 wordt in de gemeente Emmen kunststoffen (plastic) huis aan huis gescheiden ingezameld door Area Reiniging. Door het scheiden van het plastic afvalplastic levert u samen met de gemeente en Area Reiniging een bijdrage aan een schoner milieu. De ingezamelde kunststoffen worden door de kunststof-producerende industrie gebruikt voor nieuwe producten. Wilt u meer weten over welke plastic afvalproducten horen bij het gescheiden aanbieden van plastic, kijkt u dan eens op www.areareiniging.nl
 

Wist u.....

Oud papierkranten

Dat oud papier in Nederland de belangrijkste grondstof voor nieuw papier is.
In 2000 werd in Nederland ruim 4 miljoen kilo papier en karton gebruikt: van kranten, kopieerpapier en boeken tot toiletpapier en servetten. Minder dan de helft daarvan - ongeveer anderhalf miljoen kilo - wordt gebruikt voor verpakkingen als eierdozen, melkpakken en verhuisdozen.
Elke Nederlander gebruikt jaarlijks gemiddeld tweehonderd kilo papier. Dat is meer dan een halve kilo per dag. Bijna een kwart van alle afval bestaat uit papier en karton.

Cradle to Cradlecradle to cradle logo
De basisgedachte van de c2c (cradle to cradle) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.
Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. De Cradle-to-Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!

De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn:
• Afval = voedsel
• Zon is de energiebron
• Respect voor Diversiteit